Labogids

Olanzapine

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: Ultra Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detection (UPLC-DAD), Ultra Performance Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (UPLC-MS/MS)
Afnamemateriaal: heparine plasma lithium, urine
Opmerking: Toxisch: > 200 µg/L
RIZIV-code: 547153 / 547164
B-waarde of prijs: B1600
Uitvoerfrequentie: 7 keer per week
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: OLANZ/Olanzapine/neurolepticum/zyprexa/zalasta/antipsychoticum
Aanvraagcodes: OLANZ
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 20,0 - 80,0 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 1/11/2019 15:45:51
Laatste wijziging referentiewaarden: 04/08/2016 09:49:04
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys