Labogids

Pregabaline

Eenheid: µg/mL
Laboratorium: AZ- St Jan
Bepalingsmethode: HPLC - DAD
Afnamemateriaal: serum of Li-heparine
Afnamecondities: Serum separator tubes mogen niet gebruikt worden
Opmerking: Gekoeld transporteren (2-8°C)
RIZIV-code: 548295 / 548306
B-waarde of prijs: B1600
Uitvoerfrequentie: eens per week
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: PREGAB/Pregabaline/anti-epilepticum/LYRICA
Aanvraagcodes: PREGAB,LYRICA
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Ther. Drug. Monitor. 2005 (27): 451-6.
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 3 - 12 µg/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 12/09/2016 20:43:23
Laatste wijziging referentiewaarden: 17/02/2011 10:10:33
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys