Labogids

Bordetella pert. IgG anti-PT

Eenheid: IU/mL
Laboratorium: Sciensano
Bepalingsmethode: Bepaling van anti-pertussis toxine IgG antilichamen door middel van ELISA.
Afnamemateriaal: Serum
Afnamecondities: zie klinische info
Opmerking: Criteria om deze test uit te voeren in het kader van de referentieactiviteiten: Patiënten die het laatste jaar niet werden gevaccineerd: Patiënten met ziekteduur > 3 weken; Patiënten met ziekteduur < 3 weken en negatieve PCR; een tweede staal 2-3 weken later afgenomen is nodig voor een definitieve diagnose; Patiënten die in het laatste jaar werden gevaccineerd: Enkel indien twee serumstalen beschikbaar zijn; het eerste afgenomen < 3 weken na de eerste symptomen en het tweede minstens 3 weken na het eerste staal. Transport bij voorkeur binnen de 24h op kamertemperatuur.
Uitvoerfrequentie: 2 keer per week
Doorlooptijd: 4 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: BORD_TOXG/Bordetella pert. IgG anti-PT/Kinkhoest/ bordetella pertussis immunoglubuline G anti-pertussistoxine
Aanvraagcodes: BORD_TOXG,4150
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 50 IU/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 30/01/2020 18:41:00
Laatste wijziging referentiewaarden: 20/11/2015 14:44:12
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys