Labogids

Androstaandiol glucuronide

Eenheid: ng/mL
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: RIA
Afnamemateriaal: serum
RIZIV-code: 559591 / 559602
B-waarde of prijs: B700
Uitvoerfrequentie: 1 maal per 2 weken (maandag)
Doorlooptijd: 15 dagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: ANDROGL/Androstaandiol glucuronide/hirsutisme
Aanvraagcodes: ANDROGL,3610
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter Diasource
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN - 1,53 - 14,82 ng/mL
- VROUW - 0,30 - 7,90 ng/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 1/11/2019 14:09:38
Laatste wijziging referentiewaarden: 17/11/2015 14:39:10
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys