Labogids

Anti Mullerian hormoon

Eenheid: µg/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: ECL
Afnamemateriaal: serum of Li-heparine
RIZIV-code: niet-RIZIV terugbetaald
B-waarde of prijs: 26,00 €
Uitvoerfrequentie: 1 maal per week (woe)
Doorlooptijd: 8 dagen
Bijaanvraagperiode: 5 dagen
Zoektermen: AMULHO/Anti Mullerian hormoon/AMH
Aanvraagcodes: AMULHO
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Bijsluiter Roche
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
< 8 j. MAN - 55,30 - 196,00 µg/L
8 j. - 17 j. MAN zie Tanner stadia
- MAN Tanner stadium Ib 41,60 - 155,90 µg/L
- MAN Tanner stadium II 6,40 - 156,90 µg/L
- MAN Tanner stadium III 3,10 - 102,80 µg/L
- MAN Tanner stadium IV 2,10 - 15,70 µg/L
- MAN Tanner stadium V 3,20 - 17,90 µg/L
< 8 j. VROUW - 0,16 - 8,00 µg/L
8 j. - 17 j. VROUW - 0,66 - 8,40 µg/L
< 110 j. MAN - 1,40 - 11,60 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 24/04/2020 8:28:45
Laatste wijziging referentiewaarden: 16/04/2015 11:06:01
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys