Labogids

Temazepam

Eenheid: ng/mL
Laboratorium: UZ Gent
Afnamemateriaal: seruym of heparine
RIZIV-code: 547153 / 547164
B-waarde of prijs: B1600
Uitvoerfrequentie: dagelijks op werkdagen
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: TBIDTEM/Temazepam/benzodizepinederivaat/restoril/normison/tenox/temaze/7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-1,4-benzodiazepin-2-one
Aanvraagcodes: TBIDTEM
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 350 - 850 ng/mL
Laatste wijziging basisgegevens: 26/07/2017 11:20:46
Laatste wijziging referentiewaarden: 29/08/2000 12:18:28
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys