Labogids

Glucagon

Eenheid: ng/L
Laboratorium: UZ Brussel
Bepalingsmethode: RIA
Afnamemateriaal: EDTA (Kalium)
Afnamecondities: afname uitvoeren in een vooraf op ijs gekoelde EDTA buis
Opmerking: plasma onmiddelijk afscheiden & bewaren bij <-15°C tot verzending; ingevroren verzenden; hemolyse en lipemie vermijden
RIZIV-code: 434195 / 434206
B-waarde of prijs: B500
Uitvoerfrequentie: 2 maal per maand
Bijaanvraagperiode: geen bijaanvraag mogelijk
Zoektermen: GLUCA/Glucagon/alfa cel eilandjes van langerhans pancreas
Aanvraagcodes: GLUCA,2160
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: bijsluiter kit Millipore Glucagon RIA GL-32K-Rev 28-APR-2011 (UZ Brussel)
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 50 - 150 ng/L
Laatste wijziging basisgegevens: 19/09/2018 17:28:36
Laatste wijziging referentiewaarden: 30/04/2015 20:39:10
Algemene gegevens gevalideerd door Philip Dhoore
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys