Labogids

Mangaan (urine)

Eenheid: µg/L
Laboratorium: UZ Gent
Bepalingsmethode: atoomabsorptiespectrometrie
Afnamemateriaal: urinestaal
RIZIV-code: 547551 / 547562
B-waarde of prijs: B1200
Uitvoerfrequentie: wekelijks
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: TUMN/Mangaan (urine)/mn
Aanvraagcodes: TUMN,6731
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: UZ Gent
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - 0,5 - 9,8 µg/L
Laatste wijziging basisgegevens: 25/07/2017 11:11:19
Laatste wijziging referentiewaarden: 20/06/2000 10:31:49
Gegevens nog niet gevalideerd door een bioloog
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys