Labogids

Hepatitis C virus PCR (kwantitatief)

527-MED
Eenheid: IU/mL
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: Real Time PCR
Afnamemateriaal: serum
Afnamecondities: Minimum staalhoeveelheid is 800 µL
Opmerking: Detectielimiet van analyse is 8,7 IU/mL.
B-waarde of prijs: Analyse is terugbetaald in geval van: 1) vermoeden van HCV infectie bij een kind van een bewezen HCV-positieve moeder (1x); 2) aantonen van HCV bij een bewezen HCV-antistof positieve patiënt (1x); 3) aantonen van HCV-infectie in immuungecompromitteerde patiënten met symptomen van hepatitis (incl. dialysepatiënten), ook bij negatief resultaat voor detectie van HCV-antistof (1x); 4) prikaccident met een HCV positieve persoon en op voorwaarde dat het slachtoffer funtionele stoornissen ontwikkeld duidend op hepatitis (1x); indicatie 1 tot 4 : B2000; 5) opvolgen van een medicamenteuze behandeling (max 4x per periode; B3000). Bij geen terugbetaling wordt 60 euro aangerekend.
Uitvoerfrequentie: 1x/2weken
Doorlooptijd: 14 dagen
Bijaanvraagperiode: 14 dagen
Zoektermen: HCVRNA1/HCV RNA kwantitatief/hepatitis c/leverinfectie/geelzucht/belac
Aanvraagcodes: HCVRNA1
Referentiewaarden
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - Negatief
Laatste wijziging basisgegevens: 26/04/2021 14:38:39
Laatste wijziging referentiewaarden: 16/09/2014 09:41:01
Algemene gegevens gevalideerd door Wim Achtergael
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys