Labogids

Allergeen C70: Insuline van zwijnen

Eenheid: kU/L
Laboratorium: ASZ-AZO, campus Aalst
Bepalingsmethode: FEIA (Fluorescent Enzyme Immuno Assay)
Afnamemateriaal: Serum
RIZIV-code: 556275 / 556286
B-waarde of prijs: B250
Uitvoerfrequentie: Dagelijks
Doorlooptijd: 72 uur
Bijaanvraagperiode: 12 dagen
Zoektermen: RC70/Insuline van zwijnen/RAST/allergie
Aanvraagcodes: RC70
Referentiewaarden
Bron referentiewaarden: Bijsluiter Thermo Scientific
Leeftijd Geslacht Extra voorwaarde Waarden
- MAN/VROUW - < 0,10 kU/L
Laatste wijziging basisgegevens: 20/09/2018 16:03:16
Laatste wijziging referentiewaarden: 21/04/2011 13:21:48
Algemene gegevens gevalideerd door Frederic Winnock
Tarificatiegegevens gevalideerd door Peter Ghys