Labogids

Tacrolimus (FK506) : klinische info

Tacrolimus is een antibiotica geïdentificeerd als een product afkomstig van Streptomyces tsukubaenis. Tacrolimus is 10-100 keer meer actief dan cyclosporine op vlak van het inhiberen van welbepaalde immunosuppressieve responsen.

Tacrolimus heeft een pharmaco-kinetische variabiliteit die significant verschilt zowel inter- en intrapatiënt. Tevens zijn er mogelijk ernstige bijwerkingen bij een te hoge of te lage dosering.

Inadequate Tacrolimus concentraties kunnen resulteren in het verwerpen van het getransplanteerde orgaan. Hoge dosissen kunnen leiden tot nefro- en neurotoxiciteit, het ontstaan van diabetes, ea