Labogids

Thyroglobuline (Tg) : klinische info

Dit glycoproteïne wordt uitsluitend gesynthetiseerd en gesecreteerd door de folliculaire cellen van de schildklier. Thyroglobuline is het hoofdbestanddeel van het colloïd waar het zorgt voor de jodiumstockering en een precursor is van de schildklierhormonen T4 en T3.

De concentratie in het bloed van gezonde personen is gering en evenredig met de schildkliermassa. De halfwaardetijd bedraagt 2 tot 4 dagen.

Indicaties:

  • Follow-up van papillair en folliculair schildkliercarcinoom.
  • Opsporen van thyreotoxicosis factitia: lage thyroglobuline ondanks hyperthyreose.
  • Opsporen van congenitale afwezigheid van de schildklier bij pasgeborenen met hypothyreose.

Stijgingen zijn mogelijk bij gebruik van oestrogenen, jodiumgebrek, derde trimester van de zwangerschap, ingrepen aan de schildklier (chirurgie, biopsie, punctie), inflammatie van de schildklier (viraal, auto-immuun, bestraling), hyperthyroïdie en schildkliercarcinoom.

Opmerking: Thyroglobuline kan vals verlaagd zijn t.g.v. interferentie door thyroglobulineantistoffen. Deze zijn aanwezig bij 20 tot 40% der patiënten met schildklierkanker en maken de interpretatie van de thyroglobulineconcentratie onzeker. Het is bijgevolg belangrijk een dosering van thyroglobuline steeds te combineren met het opsporen van thyroglobulineantistoffen.