Labogids

Troponine T : klinische info

Cardiaal troponine is een proteïne dat een complex vormt met actine en tropomyosine in de cardiomyocyt en een rol speelt in de spiercontracties van het myocard.

Cardiaal troponine T en cardiaal troponine I zijn waardevolle en gelijkwaardige hartmerkerstoffen waarvan de gevoeligheid en specificiteit deze van de oudere merkers (CK-MB, myoglobine, GOT, LDH, CK) overtreffen. Het is een specifieke en zeer gevoelige hartmerkerstof die als eerste keuze geldt voor het vaststellen van myocardschade (acuut coronair syndroom). De stijging begint 2 - 8 uren na een infarct met normalisatie binnen de 14 dagen.

Troponine is verhoogd bij acuut coronair syndroom (onstabiele angor, non-ST-segmentelevatiemyocardinfarct en ST-segmentelevatiemyocardinfarct). Niet alle patiënten met een acuut coronair syndroom hebben een verhoogd troponine. Verhoogd troponine identificeert patiënten met een toegenomen risico op ischemische verwikkelingen (refractaire angor, evolutie naar myocardinfarct of mortaliteit).

Troponine T kan eveneens verhoogd zijn bij diverse niet-ischemische hartziekten en niet-coronaire pathologie: acuut en chronisch hartfalen, dissectie van de aorta, hartklepziekte, hypertrofische cardiomyopathie, hartcontusie, ablatie, cardioversie, coronaire interventie, myocarditis, pericarditis, tachy- en bradyaritmie, longembool, ernstige pulmonaire hypertensie, apical ballooning syndrome, acute en chronische nierinsufficiëntie, acute neurologische ziekten, amyloïdose, hemochromatose, sarcoïdose, sclerodermie, brandwonden, rhabdomyolyse, COPD-opstoot, sepsis, respiratoir falen, diverse farmaca (adriamycine, 5-fluorouracil, herceptine).

Opmerking:

  • Een troponinetoename zonder klinische tekenen van ischemie vereist verder onderzoek naar de oorzaak van de troponinestijging.
  • Als de patiënt zich snel na het ontstaan van klachten aanbiedt, kan troponine nog negatief zijn. Een tweede bepaling na 6h is nuttig om een acuut coronair syndroom aan te tonen of uit te sluiten.
  • Hemolyse kan een daling van de troponineconcentratie veroorzaken.