Labogids

Transferrine : klinische info

Dit glycoproteïne met een halfwaardetijd van 8 dagen wordt gesynthetiseerd in de lever. Het staat in voor het transport van ijzer naar o.a. beenmerg en lever. De opname in de doelwitcel verloopt via de transferrinereceptor. Eén molecule transferrine heeft 2 bindingsplaatsen voor ijzer.

Is verlaagd bij inflammatie, acute en chronische infecties, leverziekten, nefrotisch syndroom, malnutritie, hemochromatose en congenitale atransferrinemie (zéér zeldzaam).

Is verhoogd bij ijzertekort, zwangerschap, gebruik van oestrogenen en orale contraceptiva.

Opmerkingen:

  • Om een duidelijk beeld te bekomen van de ijzerstatus is het aangewezen om de bepaling van transferrine, ijzer, ferritine en evt. CRP te combineren;
  • De combinatie ijzer en transferrine leidt automatisch tot de berekening van de transferrinesaturatie-index. Deze index is een eenvoudig screeningsmiddel voor hemochromatose.