Labogids

Teicoplanine : klinische info

Posologie

Zuigelingen en kinderen
  • 3 oplaaddoses van 10 mg/kg toegediend met intervallen van 12h, gevolgd (te beginnen 12h na de derde dosis) door 6mg/kg/dag
  • 4 oplaaddoses van 10 mg/kg toegediend met intervallen van 12h, gevolgd (te beginnen 12h na de vierde dosis) door 10 mg/kg/dag
  • maximale dagelijkse dosis is 400 mg
Adolescenten en volwassenen
  • 3 oplaaddoses van 1,6 g in 1 dosis op dag 1, gevolgd vanaf dag 2 door 800 mg q24h
  • bij normale nierfunctie: 6-12 mg/kg/q24h opvolgdosis
  • bij renale klaring 30-59 mL/min: 6-12 mg/kg/q48h opvolgdosis
  • bij renale klaring 15-29 mL/min: 6-12 mg/kg/q48h-q72h opvolgdosis
  • bij renale klaring <15 mL/min: 6-12 mg/kg/q72h opvolgdosis
  • bepalen spiegels teneinde een dalserumconcentratie te bereiken van >30 µg/mL