Labogids

t-transglutaminase IgA : klinische info

Gevoeligheid van de coeliakie antistoffen

 • jonger dan 2 jaar:
  • antigliadine IgA: 82%;
  • antigliadine IgG: 96% EERSTE KEUZE;
  • tissue transglutaminase IgA: 88%;
 • ouder dan 2 jaar
  • antigliadine IgA: 66-71%;
  • antigliadine IgG: 67-75%;
  • tissue transglutaminase IgA: 94-97% EERSTE KEUZE.

Coeliakie is met een geschatte prevalentie van 1 op 300 de meest voorkomende door voedsel veroorzaakte enteropathie in Europa, de VS en Australië. Het is een auto-immuunziekte waarvan de uitlokkende factor bekend is nl. gluten (glutenenteropatie, inheemse spruw). Vaak blijft deze aandoening ondergediagnosticeerd ('coeliakie-ijsberg') o.a. omdat de symptomen afwezig of te weinig specifiek zijn.

Transglutaminase-antistoffen vormen een niet-invasief diagnostisch middel om coeliakie aan te tonen of uit te sluiten (hoge negatieve predictieve waarde).

Antitransglutaminase-IgA is positief bij coeliakie en heeft een gevoeligheid van > 90% en een specificiteit van > 95%. In geval van IgA-deficiëntie en bij kinderen jonger dan 2 jaar wordt deze test best vervangen door de IgG-gliadineantistoffen.

Opmerking: Malabsorptie, als gevolg van coeliakie, kan volgende labotesten beïnvloeden: gedaald serumalbumine, verhoogd vet in faeces, verhoogde INR, gedaald calcium, fosfor en magnesium, gestegen alkalische fosfatasen en PTH, gedaald foliumzuur en vitamine B12, gedaald ijzer, ferritine, zink, 25 OH-vitamine D en vitamine A.