Labogids

Thyroid Peroxidase Ab : klinische info

Het betreft autoantistoffen van het IgG-type gericht tegen het enzyme thyroïdperoxydase (TPO) dat deel uitmaakt van de microsomiale fractie van de schildkliercellen. TPO speelt een belangrijke rol in de synthese van schildklierhormonen. TPO-antilichamen zijn een gevoelige en specifieke merker voor auto-immune schildklierziekten.

Indicatie: auto-immuunziekten, onderzoek naar de oorzaak van dysthyroïdie.

Stijgingen doen zich voor bij hashimotothyroïditis (> 90% der gevallen) en de ziekte van Graves ( 70 - 85%). Toegenomen TPO-antilichamen in het begin van de zwangerschap wijzen op een verhoogd risico op postpartumthyroïditis. Onder behandeling met amiodarone, lithium, IL-2, interferon-alfa en granulocytengroeifactor wijst een toename van de TPO-antilichamen op een thyroïddysfunctie. Een lichte toename is mogelijk bij systemische lupus, diabetes type I, chronische hepatitis C, sarcoïdose en bij 3 - 10% van de gezonde populatie.