Labogids

Thyroglobuline Ab. : klinische info

Indicatie: Thyroglobulineantilichamen worden vooral gebruikt bij een sterk vermoeden van auto-immuunthyroïditis als de TPO-antilichamen negatief zijn (5-10% der gevallen), bij auto-immuunziekten en in combinatie met een thyroglobulinemeting bij follow-up van schildkliercarcinoom (zie opmerking).

Stijgingen doen zich voor bij hashimotothyroïditis (60 - 80% der gevallen), en bij de ziekte van Graves (30% der gevallen). Thyroglobulineantilichamen komen voor bij 1 - 5% van de gezonde populatie.

Opmerking: Patiënten met schildkliercarcinoom worden o.a. opgevolgd met een thyroglobulinebepaling. Bij 20 - 40% van deze patiënten zijn thyroglobulineantilichamen aantoonbaar die interfereren met de thyroglobulinebepaling die daardoor meestal vals negatief wordt. Conclusie: De aanwezigheid van thyroglobulineantilichamen maakt de thyroglobulinemeting onbetrouwbaar en andere follow-upmiddelen zijn noodzakelijk.