Labogids

Rode bloedcellen : klinische info

Tijdens de laatste rijpingsstap in het beenmerg verliest de erytroblast haar kern. Zo ontstaat de erytrocyt of rode bloedcel (RBC), een kernloze cel met een ronde, biconcave vorm en een levensduur van 120 dagen.

De erytrocyt bevat hemoglobine en staat in voor het zuurstoftransport naar de weefsels.

Het hematocriet geeft de verhouding weer tussen het volume dat de rode bloedcellen in het bloed innemen en het volume van het bloed. RBC en hematocriet dalen bij anemie (ongeacht de oorzaak, zie labogids: anemie-exploratie volgens de NHG-standaard) en vochtretentie. De daling van de RBC is meer uitgesproken bij niet-ferriprieve anemieën. Diverse farmaca kunnen een aplastische anemie of een hemolytische anemie veroorzaken.

RBC en hematocriet stijgen bij langdurige stase tijdens de bloedafname, sterke emoties, abdominale massage, koude douche, primaire polycythemie (ziekte van Vaquez), secundaire polycythemie (elke vorm van zuurstofgebrek: roken, verblijf op grote hoogte, long- , hart- en nierziekten).

Bij relatieve polycythemie is er een gedaald plasmavolume door te weinig vochtopname of door vochtverlies (diuretica). In combinatie met een onveranderd rode bloedcelvolume leidt dit tot een gestegen hematocrietwaarde (hemoconcentratie).