Labogids

Rubella IgM : klinische info

Incubatieperiode: 14 - 16 dagen (maximaal 12 - 23 dagen)

Transmissie: Druppelinfectie vanuit nasale afscheiding, rechtstreeks contact via de handen en verticale transmissie tijdens de zwangerschap. Het virus wordt via de luchtwegen uitgescheiden van 10 dagen voor tot 7 dagen na het uitbreken van de huiduitslag.

Natuurlijke evolutie: De huiduitslag begint in het gezicht, verspreidt zich snel over de romp en binnen de 2 dagen ook naar armen en benen. Bij oudere kinderen en volwassenen wordt de rash vaak voorafgegaan door malaise, koorts, hoest, conjunctivitis, lichte keelpijn, loopneus en gezwollen lymfeklieren. Hoe jonger het kind, des te groter de kans op een asymptomatische infectie. Complicaties (trombocytopenische purpura, encefalitis, guillain-barrésyndroom en, bij jonge vrouwen, artritis van vingers, polsen of knieën) zijn zeldzaam.

Infectie tijdens de zwangerschap kan leiden tot het gevreesde congenitaal rubellasyndroom. De kans op transmissie van het virus bedraagt 90% gedurende de eerste 10 weken van de zwangerschap en neemt af naarmate de zwangerschapsduur vordert. Naarmate de infectie later in de zwangerschap optreedt nemen de ernst en de diversiteit van de orgaanbeschadigingen af. Bij een infectie na de zestiende week is de kans op foetale afwijkingen zeer beperkt.

Diagnose:

  • Ten vroegste 4 dagen na het ontstaan van de huiduitslag verschijnen de specifieke IgM-antistoffen. Ze kunnen maandenlang tot zelfs een jaar na infectie aantoonbaar blijven. Eénmalig aantonen van IgM-antistoffen is dus zeker geen bewijs van een recente infectie.
  • IgG-antistoffen verschijnen iets later en blijven levenslang aantoonbaar.
  • De diagnose is gebaseerd op het aantonen van een seroconversie van de specifieke IgM en IgG en/of een significante toename der specifieke IgG-antistoffen.
  • Herinfectie is mogelijk en gaat gepaard met een rubella-IgG-toename, de rubella-IgM blijft meestal negatief of wordt hoogstens zwak positief.