Labogids

Quantiferon test TB1 Antigen : klinische info

Bij deze interferon-gammatesten (interferongamma release assays; IGRA’s) wordt gebruik gemaakt van het principe dat T-cellen van personen die gesensitiseerd zijn met M. tuberculosis-antigenen, interferon-gamma produceren als zij opnieuw met deze antigenen in contact komen. In tegenstelling tot de THT (tuberculinehuidtesten) vertoont de IGRA-respons geen kruisreactie met BCG-vaccinatie.