Labogids

Prolactine : klinische info

Dit polypeptidehormoon wordt vrijgesteld door de hypofyse o.a. onder invloed van TRH. De secretie staat onder tonische inhibitie van hypothalamisch dopamine, verloopt pulsatiel en is het hoogst tijdens de REM-slaap.

Eigenschappen: Lactatie op gang brengen en onderhouden, rol in de fertiliteit. Prolactine interfereert met de reproductieve cyclus door onderdrukking van de GNRH-secretie, door inhibitie van de gonadotrofinesecretie en door interferentie met de gonadale steroïdogenese.

Indicaties bij de vrouw: infertiliteit, galactorree, cyclusstoornissen. Bij de man vormen seksuele stoornissen zoals libidoverlies, erectiele dysfunctie en infertiliteit de belangrijkste indicaties. Galactorree is zeldzaam bij de man.

Staalname: 's Morgens voor 10u.

Prolactinestijging komt voor bij prolactinoom, meningioom, craniofaryngioom, hypothyroïdie, polycystische ovariën, levercirrose, nierinsufficiëntie, zwangerschap, borstvoeding, seksuele activiteit, stress, intense fysieke inspanning. Vaak liggen farmaca aan de basis van een matige prolactinetoename (< 100 ng/mL): fenothiazines, tricyclische antidepressiva, ?-methyldopa, metoclopramide, cimetidine, verapamil, oestrogenen…

Indien er geen klinische symptomen of tekens zijn die wijzen op hyperprolactinemie, dient een macroprolactinemie uitgesloten te worden. Macroprolactine ontstaat door combinatie van prolactine met autoantilichamen.