Labogids

Amylase : klinische info

Amylase wordt voornamelijk gesecreteerd door de pancreas en de speekselklieren. Het vervult een essentiële rol bij het hydrolyseren van zetmeel.

Verhoogde waarden komen voor bij speekselklierpathologie, pancreatitis, intestinale obstructie of infarct, ectopische zwangerschap, ulcus met perforatie naar de pancreas, galblaaspathologie, diabetische ketoacidose, nierinsufficiëntie, pancreascysten of pseudocysten, peritonitis, abdominaal trauma, macroamylasemie, sommige long- en ovariumtumoren, na inname van sommige farmaca (azathiopurine, thiazidediuretica, narcotische analgetica, oestrogenen..), alcoholmisbruik.

De amylasestijging in serum begint 2-12h na het ontstaan van een acute pancreatitis met een maximum na 12-72h. Bij gunstig verloop treedt normalisatie op na 1 week. De amylasurie kan tot 2 weken gestoord blijven alvoren te normaliseren. De gevoeligheid van de serumamylase voor acute pancreatitis bedraagt 75 tot 92%.

Een gestegen GPT (ALT) bij een patiënt vrij van alcoholmisbruik is een argument voor pancreatitis van biliaire oorsprong. Hypercalcemie en hypertriglyceridemie wijzen op metabole oorzaken van pancreatitis.

Interferentie: zweet en speeksel bevatten amylase. Contact tussen het staal en deze lichaamsvloeistoffen dient vermeden te worden.

Lage waarden komen voor bij pancreasinsufficiëntie, gevorderde mucoviscidose, ernstige leverbeschadiging en pancreatectomie.