Labogids

Alkalische Fosfatase : klinische info

Alkalisch fosfatase vertegenwoordigt een groep van fosfatasen met pH optimum van ± 10, die in ongeveer elk weefsel van het lichaam voorkomen.

Bij de volwassene is het alkalisch fosfatase in hoofdzaak afkomstig van lever en galwegen.

De referentiewaarden zijn leeftijdsafhankelijk, waarbij de hoogste waarden bij kinderen en adolescenten worden aangetroffen, omwille van toename van de botfractie door actieve botaanmaak. Bij volwassenen zijn de referentiewaarden licht hoger bij de man dan bij de vrouw, doch zwangere vrouwen hebben verhoogde waarden omwille van de placentaire secretie van alkalische fosfatase.

Verhoogde waarden komen voor bij leveraandoeningen zoals hepatitis, cirrose tumoren, chemische toxiciteit en bij botaandoeningen zoals botmetastasen, osteomalacie, ziekte van Paget.

Matig verhoogde waarden kunnen worden aangetroffen bij ziekte van Hodgkin, hartinsufficiëntie, inflammatoir darmlijden (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) en intra-abdominale bacteriële infecties.