Labogids

SARS-CoV-2 IgG : klinische info

Naast de mogelijkheid om het SARS-2 virus via PCR op te sporen, biedt het laboratorium ASZ vanaf 4 mei de mogelijkheid aan om ook antilichamenvorming tegen dit nieuwe virus te bepalen.

Daar waar de PCR nut heeft bij de acute diagnostiek van COVID-19, speelt het opsporen van SARS-Cov-2 IgG antilichamen in de ambulante sector eerder een rol bij epidemiologisch onderzoek en retro-actieve diagnose.

De vorming van SARS-Cov-2 IgG antilichamen gebeurt doorgaans 10-14 dagen na on-set van de symptomen. De aanwezigheid van deze antilichamen geeft evenwel geen indicatie over de infectieuze status van de patiënt.

Een positieve SARS-Cov-2 IgG test betekent dat de patiënt in contact geweest is met het virus. De exacte waarde van immuniteit is nog niet voldoende gekend. Hoelang deze antilichamen aanwezig blijven en of ze bescherming bieden bij een her-infectie moet nog verder onderzocht worden.

De kwantitatieve bepaling van SARS-Cov-2 IgG antilichamen wordt elke werkdag uitgevoerd en wordt bepaald op een serumstaal.