Labogids

Oestradiol : klinische info

Oestradiol is het belangrijkste circulerende oestrogeen.

Bij de niet zwangere geslachtsrijpe vrouw is het ovarium de enige productieplaats en wordt het door aromatisatie uit testosteron gevormd. Tijdens de zwangerschap wordt de placenta een belangrijke producent. Na de menopauze is het oestradiol afkomstig van perifere conversie van androgenen. Bij de man is het oestradiol vooral afkomstig van de perifere conversie van androgenen, een klein deel is afkomstig uit de testes.

Oestradiol circuleert gebonden aan TeBG (Testosteron Bindend Globuline, synoniem SHBG of Sex Hormone Binding Globulin) en aan albumine. De concentratie is afhankelijk van leeftijd, geslacht en fase van de menstruele cyclus.

Eigenschappen: Proliferatie en vascularisatie van het endometrium, proliferatie van het vaginale slijmvlies, mucusproductie in de baarmoederhals, ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken, antiatherogeen (totaal cholesterol en triglyceriden), metabole effecten op het botweefsel, gunstige uitwerking op het endotheel, stimulatie van de synthese van diverse transporteiwitten.

Indicaties bij de vrouw: Pubertas praecox, opvolging follikelrijping tijdens normale of gestimuleerde cycli. Bij de man is gynecomastie de belangrijkste indicatie.

Staalname: Tijdens de menstruele cyclus verloopt de secretie bij de vrouw pulsatiel, de concentratie is het hoogst tijdens de voormiddag.

E2-stijging komt voor bij pubertas praecox, feminiserende tumoren (granulosatumor, sertoliceltumor, choriocarcinoom), zwangerschap, gynecomastie (choriocarcinoom, tumor van de testis of bijniercortex, levercirrose, toegenomen aromataseactiviteit in de perifere weefsels) en clomifeeninname.

E2-daling wijst op hypogonadisme, menopauze of gebruik van orale contraceptie.