Labogids

Anti CCP (citrull. cyclic. peptides) : klinische info

Anti-CCP is een antistof gericht tegen cyclisch gecitrulleerd peptide en wordt gebruikt voor het opsporen van reumatoïde artritis (RA). Anti-CCP is een vroege marker en kan al aangetoond worden voordat de symptomen zich voordoen. Anti-CCP is ook een zeer specifieke marker voor RA en is zelden positief bij andere inflammatoire aandoeningen.

Andere markers voor reumatoïde aandoeningen, zoals RF en ANCA, kunnen verschillen in aanwezigheid en concentratie, afhankelijk van het beloop van de ziekte en de behandeling ervan.

Anti-CCP-antistoffen zijn stabiel gedurende het hele ziektebeloop. Anti-CCP zijn IgG-antistoffen.