Labogids

Vet in faeces (24-uurs collectie) : klinische info

De zure steatocriet is een semi-kwantitatieve bepaling om de hoeveelheid vet en vetzuur in faeces te bepalen.

Elke aandoening die een malabsorptie ter hoogte van het intestinale slijmvlies of een intraluminale maldigestie van vetten veroorzaakt, leidt tot steatorree.