Labogids

Cadmium (urine) : klinische info

CADMIUM

De Kempen en de streek rond Hoboken zijn door de non-ferro industrie ernstig verontreinigd met zware metalen zoals lood en cadmium. In de geïndustrialiseerde landen is cadmium een belangrijke polluent van het milieu.

Blootstelling - voorkomen: gecontamineerd voedsel (planten nemen cadmium snel op uit de gecontamineerde bodem), sigaretten (20 sigaretten = 1 µg cadmium), industrie (legeringen, galvanisatie, mijnbouw, productie van batterijen en pigmenten…). De opname gebeurt via inhalatie van gecontamineerd stof of via het maagdarmkanaal.

Toxiciteit manifesteert zich vooral in de nieren. De eliminatiehalfwaardetijd voor cadmium in de nieren bedraagt 10 tot 30 jaar.

Bij chronische blootstelling wordt de tubulaire en glomerulaire functie van de nier aangetast: bèta 2-microglobuline in de urine neemt toe en de GFR neemt af. Verder ook hypercalciurie en nefrolithiasis. Er is een toegenomen risico op osteoporose en longkanker.

Staalname: cadmium in bloed weerspiegelt de recente blootstelling (bijv. na roken van sigaretten), cadmium in urine reflecteert de chronische belasting.