Labogids

Methemoglobine (arterieel bloedgas) : klinische info

Ontstaat door contact met oxidantia (nitrieten, nitraten, chloraten...sulfonamiden, benzocaïne, Dapson...)

< 15%: meestal geen symptomen

> 20%: hoofdpijn, cyanose, dyspnoe, duizeligheid

> 45%: ernstige, verwardheid, collaps

> 70%: fataal