Labogids

Typering op bloed : klinische info

Om in bloed verschillende cellen te kunnen onderscheiden wordt in het klinisch chemisch laboratorium gebruikgemaakt van antistoffen gericht tegen CD-merkers.

Antistoffen zijn eiwitten die specifiek kunnen binden aan een eiwit ook wel antigeen genaamd. In het geval van antistoffen gericht tegen CD-merkers kunnen deze antistoffen zich specifiek binden aan een type CD-marker.

CD-merkers worden met behulp van nummers van elkaar onderscheiden. Zo bindt een antistof gericht tegen CD3 alleen aan T-cellen en CD19 aan B-cellen. Doordat de antistoffen een fluorescent vlaggetje hebben zal na binding van de antistoffen aan de cel een fluorescent signaal gegenereerd worden dat gemeten kan worden met een flowcytometer.

Door gebruik te maken van een combinatie van verschillende antistoffen kan in beeld gebracht worden wat de verhouding is tussen de verschillende soorten bloedcellen zoals aantal lymfocyten, monocyten, neutrofielen en hun stadium van differentiatie.