Labogids

TBC PCR niet-respiratoir : klinische info

Mycobacteriën zijn niet-beweeglijke, aërobe, staafvormige bacteriën die zuurvast aankleuren in de ziehl- of auraminekleuring. De belangrijkste menselijke pathogenen zijn mycobacterium-tuberculosiscomplex (MTBC of M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum en M.microti) en Mycobacterium leprae.

Wereldwijd is ongeveer één derde van de bevolking ooit in contact gekomen met MTBC, de verwekker van tuberculosis. De belangrijkste transmissieweg is via dropletinfectie (hoesten !). Primo-infectie met MTBC kan asymptomatisch verlopen maar wordt ook vaak gevolgd door lymfadenitis, pulmonaire infectie, meningitis, ... Tuberculosis kan ongeveer alle organen aantasten. Eens in contact geweest blijft men drager van de kiem en kan er reactivatie optreden (bv. wanneer het individu verzwakt is, bij oudere patiënten, bij immuun- gecompromiteerde patiënten, ...).

Symptomen variëren naargelang het aangetaste orgaan; vermits meer dan 70% van de tuberculosepatiënten een pulmonaire aantasting vertonen zal een chronische hoest met (bloederige) fluimen gepaard met vermagering en nachtelijk zweten vaak voorop staan.

De isolatie van een organisme van het MTBC bevestigt de definitieve diagnose van tuberculose. Microscopisch onderzoek van zuurvaste kleuringen is de snelste methode voor het opsporen van mycobacteriën, maar dit onderzoek is weinig gevoelig en aspecifiek. Routinekweken kunnen tot 8 weken duren vooraleer positief te worden.

De recente ontwikkeling van moleculaire biologische testen kan de diagnose van tuberculosis veel versnellen door de rechtstreekse detectie van MTBC in klinische stalen.

De analyse wordt enkel uitgevoerd bij een positief microscopisch onderzoek na zuurvaste kleuring of bij zeer sterke klinische argumenten voor tuberculose na telefonisch contact met de microbioloog.