Labogids

Vancomycine : klinische info

Posologie

Continu infuus
  • ladingsdosis 1gr (bij gewicht < 65kg) of 1,5gr (bij gewicht > 65kg), 25-30mg/kg (bij kinderen) in een infuus over 60 min
  • onderhoudsdosis 2gr over 24h (aan te passen afhankelijk van nierfunctie en gewicht)
    • vancomycinedosis bepalen 20-30h na ladingsdosis:
    • indien de spiegel < 15 µg/mL: 500 mg meer/24h
    • indien de spiegel > 25 µg/mL: 500 mg minder/24h
    • indien de spiegel > 30 µg/mL: 6u stop infuus en controlespiegel
Intermittent infuus
q12h getitreerd om dalserumconcentraties te bereiken van 15 tot 20 µg/ml.