Labogids

Cortisol Binding Globuline : klinische info

Bepaling van transcortine (of corticosteroid-bindend globuline) is voornamelijk van belang voor de evaluatie van de vrije fractie van circulerend cortisol (dit kan dan berekend worden uit de waarden van totaal cortisol en transcortine).

Patiënten met het syndroom van Cushing hebben vaak normale totale cortisol spiegels.

In deze gevallen wordt de ziekte verklaard door een gestegen spiegel van circulerend vrij cortisol en verdwijnen van het circadiane ritme van cortisol bloedspiegels.