Labogids

Valproinezuur (Depakine) : klinische info

Valproinezuur en Natriumvalproaat.

De dosis van dit anti-epilepticum wordt geleidelijk opgedreven tot de optimale dosering. De piekconcentratie voor de maagsapresistente vorm wordt bereikt na 3 - 4 uren.

Dit product is geen inductor van hepatische enzymen en het passeert de placentabarrière. De metabolisatie gebeurt overwegend hepatisch.

Bijwerkingen: Nausea, braken , diarree, gewichtstoename, haaruitval, tremor, sedatie, hepatotoxiciteit, trombopenie, pancreatitis, menstruele onregelmatigheden.

Enzyminducerende anti-epileptica zoals fenytoïne, fenobarbital en carbamazepine verlagen de valproaatspiegel. Meropenem leidt eveneens tot een daling van de valproaatspiegel.

Felbamaat, cimetidine en erytromycine verhogen de valproaatconcentratie. Farmaca met een significante eiwitbinding zoals salicylaten en fenylbutazon verhogen de vrije fractie van valproaat.

Bloedafname: s'Ochtends net voor de eerste inname (dalspiegel). Transaminasen, lipase, amylase, hemostase en hematologie worden nagekeken voor het opstarten van de therapie en om de 3 maanden gecontroleerd tijdens het eerste jaar.