Labogids

Insuline nuchter : klinische info

Dit peptidehormoon wordt gesynthetiseerd als prepro-insuline door de bètacellen van de eilandjes van Langerhans (endocriene pancreas).

Prepro-insuline wordt snel omgevormd tot pre-insuline. In het golgiapparaat wordt het pre-insuline gesplitst in insuline en C-peptide. Bij de afgifte van insuline aan de bloedbaan komen equimolaire hoeveelheden C-peptide vrij. Katabolisatie grijpt plaats in de lever. De halfwaardetijd bedraagt 4 minuten.

Eigenschappen: Hypoglycemiërend effect ten gevolge van stimulatie van de glucoseopname door de spieren, de lever en het vetweefsel, stimuleert de glycogeensynthese, inhibeert de glycogenolyse, inhibeert de lipolyse, stimuleert de opname van triglyceriden in de adipocyten.

Indicatie: Exploratie van hypoglycemie, aantonen van insulineresistentie.

Staalname: Nuchter, in combinatie met glucose en eventueel C-peptide.

Stijgingen : insulinoom, insulineresistentie, acromegalie, insuline toediening, orale hypoglycemiërende middelen, cushingsyndroom, ziekte van Hirata (vnl. Japan).

Daling: Type-I-diabetes, pancreatectomie, mesenchymateuse tumoren (fibrosarcoom, neurofibroom, lymfosarcoom), hypofysaire insufficiëntie.