Labogids

Vrij Thyroxine (FT4) : klinische info

Thyroxine wordt gesynthetiseerd en gesecreteerd door de schildklier onder invloed van TSH. T4 circuleert voor 99,97% gebonden aan thyroxinebindend globuline (TBG), thyroxinebindend prealbumine en albumine. Een kleine fractie bevindt zich in de vrije, biologisch actieve vorm. De plasmahalfwaardetijd van thyroxine bedraagt ca. 7 dagen.

Eigenschappen: O.a. invloed op de thermoregulatie, de beendergroei, de intellectuele ontwikkeling, de libido…

Indicatie: opsporen van dysthyroïdie, follow-up van therapie met schildklierhormoon. Tijdens een substitutietherapie met thyroxine als behandeling van spontane of iatrogene hypothyroïdie wordt een TSH nagestreefd dat binnen de referentiewaarden ligt en een FT4 dat normaal tot hoog normaal is.

Staalname: Bij voorkeur nuchter.

Dalingen: Hypothyroïdie, euthyroid sick syndrome*, jooddeficiëntie, derde trimester van de zwangerschap, carbamazepine, fenytoïne, methadon en rifampicine.

Stijgingen: Hyperthyroïdie, hormonale resistentie, amiodarone, acetylsalicylzuur, danazol en propranolol.

* Euthyroid sick syndrome: afwijkende schildkliertesten die zich voordoen bij diverse acute en chronische ziektetoestanden (NTI of nonthyroidal illness) zonder dat er sprake is van een voorafgaande dysfunctie van de schildklier of van de hypothalamo-hypofysaire as. De schildkliertesten normaliseren na genezing van de NTI.