Labogids

HCG : klinische info

Intact HCG is een glycoproteïne met een dimere struktuur en bestaat uit een specifieke bèta-subunit en een alfa-subunit die identiek is voor LH, FSH, TSH en HCG. Het wordt geproduceerd vanaf de 6de tot 7de dag na conceptie en gaat gepaard met de innesteling in de uterus.

Bij een normale zwangerschap worden kleine hoeveelheden vrije bèta-subunit samen met grote hoeveelheden intact HCG afgescheiden. De halfwaardetijd van vrij bèta-HCG bedraagt 3u.

Indicaties: als tumormarker bij de diagnose, follow-up en prognose van testiculaire carcinomen, mola en choriocarcinoom.

Sensitiviteit: testiculaire tumoren zijn kiemceltumoren in 97% der gevallen. Deze kiemceltumoren zijn in ca. 50% der gevallen seminomen. De overige 50% zijn de niet seminomateuze vormen (embryonal cell carcinoma, teratoom, choriocarcinoom). bèta-HCG wordt geproduceerd door 10% der seminomen en door 50% der niet seminomen.