Labogids

Anaplasma phagocytophilum IgM : klinische info

Criteria: deze testen worden in het kader van de activiteiten van het nationaal referentiecentrum uitgevoerd.

Aandachtspunten:

 • Mogelijkheid van recente blootstelling aan teken + koorts + tenminste één van volgende symptomen:
  • Hoofdpijn;
  • Spierpijn;
  • Leucopenie / thrombocytopenie / anemie;
  • Stijging levertransaminasen / hepatitis;
  • Nausea / braken / anorexie;
  • Rash;
 • Of morulae in het cytoplasma van neutrophielen of monocyten tijdens microscopisch onderzoek;
 • Of recente positieve of twijfelachtige serologie.

Vermeld klinische en epidemiologische informatie op het aanvraagformulier.

De bloedafname uitvoeren alvorens een antibioticatherapie te starten.