Labogids

Magnesium intra-erythrocytair : klinische info

In het bloed komt magnesium voor in een inactieve vorm, aan eiwit gebonden en gecomplexeerd, en in een actieve of geïoniseerde vorm. De som van beide vormt het totaal magnesium.

Het serummagnesium kan normaal zijn ondanks fors gedaalde magnesiumreserves. Het erytrocytair magnesium zou een betere weerspiegeling geven van de reserves.

Staalname: heparinebloed.

/

Hypomagnesemie

Symptomen van hypomagnesemie: zwakte, irriteerbaarheid, tetanie, ECG-veranderingen, delirium, convulsies.

Oorzaken: nutritionele stoornissen, gastro-intestinale aandoeningen (malabsorptie, chronische diarree, chronisch braken, pancreatitis..), toegenomen renale excretie (diuretica, amfotericine B, aminosiden, cisplatine, niertransplantatie..), chronisch alcoholisme, endocriene oorzaken (hyperaldosteronisme, hyperparathyroïdie, hypoparathyroïdie..).

/

Hypermagnesemie

Symptomen: nausea, sedatie, spierzwakte en verdwijnen van peesreflexen, hypotensie, bradycardierespiratoire verlamming en coma.

Oorzaken: infusen met magnesium, antiacida met magnesium bij nierinsufficiënte patiënten, bijnierschorsinsufficiëntie, overdosis magnesiumzouten, lithium.

/

De magnesiumconcentratie in de rode bloedcellen is ongeveer 3 x hoger dan in plasma.