Labogids

IgM : klinische info

Immuunglobuline M of IgM maakt deel uit van de gammaglobulinen. De gammaglobulinen hebben een hematologische oorsprong (plasmocyten, B-lymfocyten) en spelen een belangrijke rol in de humorale immuniteit.

Structuur: IgM is opgebouwd uit 2 zware ketens (type: µ) en 2 lichte ketens (type: kappa of lambda). De uiteinden van zowel de zware als lichte ketens bevatten een variable zone. Het is deze zone (Fab) die tussenkomt in de antigeenherkenning en -binding. IgM komt voor als pentameer.

Eigenschappen:

  • Halfwaardetijd: 5 dagen.
  • Krachtige complementactivator.
  • Aanwezigheid wijst op recente infectie.
  • Gaat niet door de placentaire barrière.
  • De synthese bij het kind komt snel op gang en bereikt rond de leeftijd van één jaar 60% van het niveau bij volwassenen.

Is verhoogd (polyklonaal) bij infecties, chronische inflammatie, nefrotisch syndroom en het hyper-IgM-syndroom. Monoklonale verhoging bij monoklonale gammopathie (waldenströmsyndroom/macroglobulinemie) en chronische lymfoproliferatieve ziekten.

Is verlaagd bij zware brandwonden, verlies via de darm, splenectomie, IgA- of IgG-paraproteïne, behandeling met immunosuppressiva. Selectieve IgM-deficiëntie is zeldzaam en is soms geassocieerd met auto-immuunziekten.