Labogids

Mazelen PCR : klinische info

Virus is aantoonbaar vanaf 4 dagen vóór het begin van de rash tot 7 dagen na het verschijnen van de rash (= besmettelijke periode).

Diagnose van een geval met typische mazelensymptomen: hoge koorts + maculopapulair erytheem + koplikspots <7 dagen na het begin van het erytheem.

Mazelensymptomen na vaccinatie.

Mazelensymptomen in geïsoleerd geval.

Cluster met mazelensymptomen= maximum 5 gevallen van epidemiologische gelinkte cases.

Mazeleninfectie met ernstige complicaties (pneumonie, encefalitis, .…).

Confirmatie van een eerstelijnstest