Labogids

Cytomegalovirus IgM : klinische info

Een positieve IgM bepaling kan een indicatie zijn voor acute, primaire CMV infectie; bij re-infectie (of reactivatie) daarentegen wordt zelden een stijging van de IgM titer waargenomen.

Kruisreactie met andere pathogenen van de Herpesvirus groep (HSV, VZV en CMV) is mogelijk.

Het resultaat van de IgM bepaling wordt bij voorkeur samen met het resultaat van de IgG bepaling geïnterpreteerd. CMV IgM antistoffen kunnen maanden positief blijven na een primaire infectie en kunnen in zeldzame gevallen ook bij reactivatie en re-infectie positief zijn.

Er wordt aangeraden, in geval van een positieve IgM in specifieke patiëntenpopulaties, bijkomende testen te vragen zoals CMV-IgG aviditeit en moleculaire diagnostiek (nazicht viremie: 1 maand na infectie zal nog ca. 60% van de patiënten een detecteerbare viremie hebben; na 2 maanden ca. 30%, na 3 maanden <15%).