Labogids

Hep.A (IgG+IgM) : klinische info

Het resultaat dient geïnterpreteerd te worden ifv kliniek (eventuele vaccinatie, levertesten, HAV-IgM).

Post-infectie blijven HAV-IgG antilichamen levenslang persisteren. Passieve immunisatie met IgG voorziet een complete bescherming tegen HAV; wat suggereert dat serumantilichamen op zich preventie bieden tegen infectie.