Labogids

CMV (PCR) respiratoir : klinische info

Het humaan cytomegalovirus (CMV) is een dubbelstrengig DNA-virus dat behoort tot de familie van de Herpesviridae (menselijk herpesvirus type 5).

Primo-infecties verlopen bij kinderen gewoonlijk mild of asymptomatisch maar kunnen bij volwassenen met normale immuniteit koorts of een mononucleoseachtig syndroom veroorzaken. Na de primo-infectie blijft het virus latent aanwezig. Bij immuungecompromitteerde patiënten kan CMV wel belangrijke morbiditeit veroorzaken. Ook voor de zwangere vrouw is CMV gevaarlijk want het is de meest frequente oorzaak van intra-uteriene infecties bij de foetus met mogelijk dramatische gevolgen.

De transmissie van CMV gebeurt vooral via bloed, speeksel, urine.

CMV-DNA wordt opgespoord bij immuungecompromitteerde patiënten (transplant, HIV-seropositiviteit, patiënten onder immunosuppressie) in geval van klinisch vermoeden van infectie (pneumonie, gastro-enteritis, hepatitis, encephalitis, retinitis, …). Verder is het aangewezen de hoeveelheid circulerend CMV op kwantitatieve manier op te volgen in het bloed van transplantpatiënten die in contact zijn gekomen met een CMV-seropositief orgaan/bloed.

Bron: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst