Labogids

Polyomavirus JC/BK PCR (cerebrospinaal vocht) : klinische info

Polyomavirussen zijn dubbelstrengige DNA-virussen die tot de familie van de Papovaviridae behoren.

De KI- en WU-polyomavirussen werden in 2007 geïsoleerd uit respiratoire stalen. De klinische betekenis van deze virussen vraagt nog verdere studies.

De BK- (BKV) en JC- (JCV) polyomavirussen zijn uitgebreid bestudeerde humane pathogenen. 50% van de kinderen heeft BKV-antilichamen op de leeftijd van 3 jaar (op 10 jaar >90 %) en JCV-antilichamen op 6-jarige leeftijd (70-90% op 15 jaar). Primaire infectie is meestal asymptomatisch maar het virus blijft latent aanwezig in de nier en de lymfocyten. Reactivatie van het virus kan gebeuren bij immuunsuppressie.

BKV is geassocieerd met interstitiële nefritis en urethrale stenosis in niertransplanten en met hemorrhagische cystitis in beenmergtransplanten.

JCV veroorzaakt multifocale leukoencephalopathie bij onder andere AIDS-patiënten en nefropathie bij niertransplanten.

Opvolging van de aanwezigheid van deze virussen op kwantitatieve wijze in bloed of CSV bij TX-patiënten kan nodig zijn om verwikkelingen te voorkomen.

Bron: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst