Labogids

Borrelia IgM : klinische info

Deze spirocheet wordt op de mens overgedragen door een tekenbeet en kan de ziekte van Lyme veroorzaken. De aandoening begint met een erythema migrans dat bij 2/3 van de geïnfecteerden voorkomt. Dit erytheem is kenmerkend voor stadium I en ontstaat 2 tot 30 dagen na de beet van een met Borrelia besmette teek. Mogelijke symptomen tijdens stadium I zijn: vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen, hoofdpijn, koorts en regionale lymfklierzwellingen. Stadium II ontstaat enkele weken tot 10 maanden na de tekenbeet en omvat cardiologische, neurologische en articulaire afwijkingen. Stadium III, maanden tot jaren na de tekenbeet, kenmerkt zich door polyartritis, chronische monoartritis van de knie, chronische encefalopathie, chronische neuropathie en acrodermatitis chronica atrophicans.

Diagnose

De diagnose berust voornamelijk op de anamnese en klinische tekens. Resultaten van het serologisch onderzoek dienen in deze context geïnterpreteerd te worden en zijn doorgaans enkel zinvol ter confirmatie. De antistoffen zijn pas aantoonbaar meerdere weken tot enkele maanden na de besmetting. Bij een snel opgestarte antibiotherapie, aangewezen in geval van erythema migrans na een mogelijke tekenbeet, wordt de antilichaamvorming geïnhibeerd. Vals positieve resultaten komen vaak voor en zijn beschreven bij chronische inflammatoire aandoeningen, epstein-barrvirusinfectie, cytomegalovirusinfectie, syfilis, positieve rheumafactor, helicobacterinfectie.

Opmerking:

De aanwezigheid van antistoffen biedt geen bescherming tegen een nieuwe Borrelia-infectie.