Labogids

Reticulocyten : klinische info

Het aantal reticulocyten of jonge rode bloedcellen wordt geteld om een beeld te krijgen van de aanmaak van de rode bloedcellen. Dit kan van nut zijn voor de diagnose van anemie of het volgen van de behandeling ervan.