Labogids

Witte bloedcellen : klinische info

Een verhoogd aantal WBC kan wijzen op infectie/inflammatie. De differentiatie van deze WBC kan verder helpen in de diagnose van de oorzakelijke factor (bacteriëel/viraal/TBC). Anderzijds kunnen bij dit onderzoek ook (al dan niet hematologische) maligne cellen opgespoord worden.